Formularz

*Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania formularza.


Jaka jest ilość drzew do wycięcia?*
Jaki średni obwód drzew? [m]*
Jaka jest powierzchnia zadrzewień? [m²]*
W pobliżu drzew znajdują się zabudowania lub elementy infrastruktury nadziemnej?*

TakNie
Drzewo ma zostać usunięte wraz z karpą korzeniową?*

TakNie
Uzyskany materiał drzewny ma pozostać na terenie realizacji?*

TakNie
Jaki jest prognozowany termin realizacji oraz lokalizacja, w której miałaby się odbyć?*
Napisz, jeśli masz jakieś dodatkowe pytania…

Załączając zdjęcia możesz nam pokazać, co masz na myśli oraz pomóc we wstępnej wycenie.