Wycinka drzew Warszawa

Profesjonalna wycinka drzew i krzewów

Nasza firma, działająca od wielu lat na terenie Warszawy i okolic, poza usługami dotyczącymi projektowania i realizacji ogrodów w swej ofercie zawiera również usługi związane z pielęgnacją terenów zieleni, w tym z zakresu cięcia, formowania i wycinki drzew i krzewów.

Wycięcie niewysokich drzew dla osoby posiadającej odpowiednie umiejętności i sprzęt zwykle nie stanowi problemu, ale wycinkę drzew wysokich lub zlokalizowanych w tzw. „trudnych” miejscach (np. przy liniach wysokiego napięcia, w pobliżu budynków, dróg, torów kolejowych) warto powierzyć wyspecjalizowanej ekipie, która korzystając ze swojego doświadczenia we właściwy i, co najważniejsze, bezpieczny sposób usunie drzewo.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia do pracy na wysokości jak również pracy przy wycince drzew, co w połączeniu sprawia, że warto polecić nam wszelkiego rodzaju zlecenia dotyczące usuwania drzew. Poza posiadaniem wieloletniego doświadczenia w wycinaniu drzew, specjalistycznego sprzętu i właściwych uprawnień posiadamy także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wycena i kontakt

WYCINKA DRZEW:

Ścinanie drzew zawsze rozpoczynamy od oceny ryzyka i stopnia trudności z jakim wiąże się zawsze taka ”operacja”. Przed przystąpieniem do prac upewniamy się czy wybrany egzemplarz drzewa nie wymaga pozwolenia na usunięcie, a także oceniamy jego gatunek, wiek i obwód pnia na wys. 130cm licząc od nasady. Jeśli pozwolenie nie jest wymagane – dokonujemy usunięcia drzewa; jeśli drzewo nie może zostać wycięte bez odpowiedniego zezwolenia – należy uprzednio zwrócić się do odpowiedniego urzędu w tej sprawie. Zazwyczaj uzyskanie właściwego pozwolenia jest jedynie formalnością, a po jego uzyskaniu można usunąć drzewo.

Najczęściej spotykaną metodą ścinki drzew jest bezpośrednie ścięcie pnia tuż nam ziemią z poziomu gruntu. Polega to na przygotowaniu drzewa do ścinki wykonując tzw. zawias od kierunku, w którym chcemy położyć drzewo. Po przeciwnej stronie pnia wykonujemy mechaniczne nacięcie stopniowo wcinając się w pień. Warto przygotować wcześniej metalowe kliny, gdyż może zdarzyć się tak że ścinane drzewo zaklinuje nam prowadnice pilarki.

W zależności od średnicy pnia należy dobrać moc pilarki i długość prowadnicy. Odpowiednio przygotowany sprzęt i wyszkoleni pracownicy, w tym przypadku drwale, dają nam 100% gwarancje poprawnie ściętego drzewa.

W miejscach o podwyższonym ryzyku, a takimi miejscami są skraje dróg, tereny miejskie, bliskie sąsiedztwo z liniami wysokiego napięcia lub wszelkimi budynkami, należy użyć innej techniki ścinania drzew. Do takiej ścinki używamy metody alpinistycznej bądź przy użyciu pojazdów z koszem na wysięgniku.  

Po położeniu drzewa następnym krokiem jest okrzesanie pnia z gałęzi. Drobniejsze gałęzie można zrębkowa, a zrębki wykorzystać jako surowiec energetyczny bądź jako materiał do ściółkowania (po odpowiednim przekompostowaniu). 

Po sprzątnięciu ściętego drzewa możemy w następnej kolejności wykonać frezowanie pnia. Zabieg ten poprawnie wykonany jest wówczas gdy górna krawędź  frezowanego pnia znajdzie się około 20 cm poniżej poziomu gruntu. Nieużytki porośnięte samosiejkami drzew, których średnica pnia nie przekracza 7cm można wykarczować za pomocą wykaszarek z trymerem.

Podczas wykonywania każdej pracy przy ścince drzewa, czy pracach pielęgnacyjnych drzewostanu bez względu na średnicę pnia, wiek drzewa czy technikę ścinania należy pamiętać o zachowaniu wszelkich środków ostrożności i zasad BHP.

 Jedna z technik obalenia drzewa

obalanie_drzewa

PRZYCINANIE KONARÓW:

Przycinanie drzew należy podzielić na dwa rodzaje. Na prace prowadzone z poziomu ziemi oraz z wysokości. Przy użyciu tej techniki możemy podkrzesać drzewo do wysokości około 3,5m wysokości za pomocą piły na wysięgniku. Kolejnym, drugim rodzajem jest przycinka powyżej 3,5m zwana również prześwietlaniem korony drzew. Do takich prac należy użyć podnośnika z koszem. Często z powodu braku możliwości użycia podnośnika należy użyć przycinki metodą alpinistyczną. Konary drzew jak również gałęzie, przy wycince powyżej 3,5m, powinny być spuszczane na linach. Chroni to zarówno obcinane drzewo przed uszkodzeniem jak również infrastrukturę przed zniszczeniem.

 Jedna z technik przycinania konarów

wycinanie_konarow

FORMOWANIE KRZEWÓW:

W naszej ofercie znajdą Państwo również przycinanie krzewów. Zabieg ten ma na celu poprawę kondycji krzewów i ich walorów estetycznych. Krzewy po przycince formującej zagęszczają swój pokrój, lepiej znoszą trudne warunki atmosferyczne i anomalia pogodowe. Tak prowadzone krzewy „inwestują” w rozwój systemu korzeniowego, a lepiej rozwinięty system korzeniowy rośliny to większa zdolność do „szukania” przez roślinę związków mineralnych i nowych zasobów wody.

Zabiegi pielęgnacyjne to inwestycja perspektywiczna i gwarantująca w przyszłości  poprawienie jakości i kondycji rośli, a także, w przypadku wycinania drzew spróchniałych, niewystarczająco ukorzenionych lub pochyłych, zadbanie o nasze własne bezpieczeństwo. Zachęcamy Państwa do skontaktowania się z naszą firmą i powierzeniu nam prac pielęgnacyjnych w swoim ogrodzie.

Jedna z technik formowania krzewów

formowanie_krzewow

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU:

Firma SORTED zajmuje się również kompleksową inwentaryzacją drzewostanu polega to na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu oraz ilości drzew na danym terenie, jak też wyjaśnieniem różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas wykonania spisu rzeczywistego, a stanem wynikającym z dokumentacji.

Wykonujemy wszelkie prace związane z pielęgnacją drzewostanów na terenach zielonych:
• inwentaryzacja parków i zadrzewień
• ekspertyzy dendrologiczne
• pielęgnacja pojedynczych drzew o specjalnej wartości przyrodniczej, takich jak pomniki przyrody
• prace pielęgnacyjne przy alejach drzew, oraz przycinanie i poprawianie statyki pojedynczych drzew na terenach prywatnych
• minimalizowanie ryzyka przy drzewach wymagających natychmiastowych zabiegów związanych z zabezpieczeniem ich korony, polegających min. na zakładaniu wiązań elastycznych i statycznych typu : Cobra, Boa, Geffa, wiązania Osnabrück
• prześwietlanie korony w celu zmniejszenia jej oporów podczas silnych podmuchów wiatru
• wycinaniu i skracaniu konarów zagrażających bezpieczeństwu najbliższego otoczenia drzewa.
• Wiązaniami elastycznymi
• Wykonywaniem podpór

Prowadzimy zarówno prace jednorazowe jak i długofalowe na terenach miejskich, placach zabaw, parkach, skwerach. Świadczymy usługi związane z kompleksową inwentaryzacją drzewostanu dla samorządów terytorialnych, osób prywatnych jak i dla firm. Zajmujemy się także pracami związanymi z nawożeniem, użyźnianiem gleby, karczowaniem oraz rewitalizacją terenów zielonych.

Wykonujemy następujące usługi:
• Udzielamy fachowych porad oraz pomagamy w prawidłowym wypełnieniu wniosków dotyczących pozwoleń na usunięcie oraz przesadzenie drzew lub krzewów.
• Przygotowywanie ofert cenowych na pielęgnację terenów zielonych,
• Kompleksowe projektowanie terenów zielonych,
• Obsługa drzewostanu na terenach samorządowych,
• Ocena poprawności nasadzeń pod względem ilościowym i jakościowym na terenach miejskich.
• Nadzór inspektorski nad prowadzonymi pracami przy drzewach.
• Opieka nad pomnikami przyrody

Inwentaryzacja szaty roślinnej

EKSPERTYZA DRZEWOSTANU:

Ekspertyza dendrologiczna lub opinia jest omówieniem, której celem jest ocena bieżącego stanu przedmiotowego drzewa, obejmująca analizę kondycji zdrowotnej oraz zachowanie statyki. Oszacowany zostaje stopień zagrożenia ludzi i mienia w najbliższym otoczeniu drzewa.

Prawidłowo wykonana opinia dendrologiczna składa się z czterech/pięciu części tworzących jedną całość:
1. Ocena wizualna drzewa zwaną również metodą VTA (ang.Visual Tree Assessment) polegającą na ocenie widocznych zmian, bądź symptomów mających wpływ na statykę lub kondycję danego drzewa. W tym celu używamy specjalnego formularza, który umożliwia nam porównanie wyników z poprzednich badań.

Podczas przeprowadzania oględzin, szczegółową uwagę zwracamy również na forma życia zasiedlające dane drzewo.

2.Badanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, takiego jak:
– Tomograf akustyczny- prześwietlanie pnia za pomocą fal dźwiękowych dający wyraźny obraz wnętrza pnia
– Rezystograf- badanie mające ocenę grubości ścian pnia jak również zbadanie na jakim etapie rozkładu jest drewno, które zostało zainfekowane jak również przyrostu wtórnego na grubość kompensującego powstający ubytek.
– Badanie stanowiska i systemu korzeniowego, które ma na celu ocenę pH (kwasomierz), analizę zwięzłości gruntu i dostępnych składników pokarmowych

3. Dokumentacja fotograficzna mająca na celu wyraźne zobrazowanie danego problemu ewentualnie zagrożenia spowodowanego przez uszkodzone drzewo.
4. Zalecenia i wnioski wynikające z przeprowadzonej opinii.
5. Podsumowanie.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych pracowników świadczymy usługi eksperckie w dziedzinie dendrologicznej. Przeprowadzamy badania drzewostanu w parkach na terenach leśnych oraz pokrewnych. Realizujemy inwestycje dla jednostek samorządowych, firm jak i osób prywatnych.

Planując inwestycję musimy pamiętać także o przyrodzie, która otacza terenie nowo powstałej budowli. Jako profesjonalna firma ogrodnicza świadczymy usługi związane z ochroną środowiska na terenie budowy, zabezpieczeniem drzew, krzewów oraz korzeni przed uszkodzeniem, wygrodzeniem terenów zielonych a także ratowaniem zagrożonych usunięciem drzew, klasyfikacji drzewostanu pod względem kolizji lub dalszej pielęgnacji z planowaną budową.

Przeprowadzamy szczegółowe pomiary elasto-inclino, sprawdzające wytrzymałość pnia na złamanie oraz stabilność drzewa w gruncie.
Przeprowadzone testy mają na celu określenie stanu zdrowia pnia oraz systemu korzennego drzewostanu. Badane drzewo zostaje poddane obciążeniu oraz symulacji wiatru, wykonanie pomiarów ma wskazać czy dane drzewo należy usunąć lub zredukować jego koronę.

Oferujemy ekspertyzy drzewostanu w najniższych cenach, z naszych usług korzystają klienci z całego terenu Mazowieckiego. Niska cena i wysoka jakość, gwarancją sukcesu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zasięg terytorialny Mazowieckie.
Nasze usługi prowadzimy na terenie miast: Warszawa, Piaseczno, Raszyn, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Pruszków, Nadarzyn, Wołomin, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Otwock, Brwinów, Dawidy, Izabelin, Józefosław, Józefów,  Julianów, Kobyłka, Komorów, Łomianki, Magdalenka,  Milanówek, Sulejówek, Zielonka, Żyrardów i okolic.